THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM SÁT VIÊN HÀN QUỐC TẾ BẬC 1 NĂM 2024

24/01/2024

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM SÁT VIÊN HÀN QUỐC TẾ BẬC 1

INTERNATIONAL WELDING INSPECTION PESONNEL - LEVEL BASIC ( IWI - B)

Trong công nghiệp cơ khí sản xuất chế tạo công nghệ hàn ngày càng đóng một vai trò rất quan trọng. Chất lượng của một sản phẩm được chế tạo phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng sản xuất các mối hàn. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 3834 trong đảm bảo chất lượng hàn quy định đơn vị sản xuất có áp dụng kỹ thuật hàn cần  phải có 01 giám sát viên hàn. Để các doanh nghiệp kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm hàn, và thêm nguồn nhân lực có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế  là điều kiện cần và đủ để tham gia hội nhập quốc tế, Trung tâm chuyển giao Công nghệ Việt - Đức (HwC) liên tuc tổ chức các khoá đào tạo “Giám sát viên hàn quốc tế - Bậc 1” International Welding Inspector  – Basic level)

1. Loại hình đào tạo: Học tập trung tại TP Hà Nội/ TP Vũng Tàu

Cấp bằng của viện hàn Quốc tế IIW ( International Institute of Welding ) :  Không thời hạn

Thời gian đào tạo : 14 ngày 

Khai giảng: Dự kiến Tháng 03/2024

2. Kinh phí đào tao: 28.000.000 ( VNĐ) Hai mươi tám triệu đồng.

3. Năng lực của cơ sở đào tạo: Giảng viên là đội ngũ các Kỹ sư hàn Quốc tế, Chuyên gia hàn Quốc tế, Kỹ thuật viên kiểm tra không phá hủy bậc 3 (RT 3)với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và thực tế.

Tài liệu học và thi bằng Tiếng Việt

4. Nội dung đào tạo: Nội dung đào tạo  bao gồm lý thuyết và thực hành theo chỉ dẫn IAB 041r5-19/SV-00

5. Thi đánh giá và cấp bằng:  Để được đánh giá là ĐẠT và đủ điều kiện cấp bằng Giám sát viên quốc tế hàn bậc 1 ( IWI -B) học viên phải đạt 60% trong tổng số câu hỏi của bài thi lý thuyết và bài thi thực hành.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Văn phòng uỷ quyền Viên hàn Quốc tế tại Viêt Nam ( VN ANB )

Ms Hà : 0934679933 . Ms Hoa : 0949520688


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169