Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổng kết công tác năm 2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013

08/01/2013
Ngày 5 tháng 1 năm 2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức tổng kết công tác năm 2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Tham dự Hội nghị tổng kết có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh, đại diện Văn phòng Chính phủ, các Vụ trực thuộc Bộ, lãnh đạo Tổng cục, thủ trưởng các đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục.

Ngày 5 tháng 1 năm 2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức tổng kết công tác năm 2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Tham dự Hội nghị tổng kết có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh, đại diện Văn phòng Chính phủ, các Vụ trực thuộc Bộ, lãnh đạo Tổng cục, thủ trưởng các đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Báo cáo tổng kết nêu rõ: Thực hiện chức năng được phân công, năm 2012, Tổng cục đã triển khai công tác quản lý Nhà nước về TCĐLCL theo hướng xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần nâng cao năng suất chất lượng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết

 Năm 2012, Tổng cục đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 11 văn bản, trong đó có 1 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường và 10 Thông tư của Bộ KH&CN. Ngoài ra còn tham gia biên soạn Quyết định 317/QĐ-TTg phê duyệt đề án nâng cao năng lực trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, trung tâm kỹ thuật TCĐLCL  thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 22/2012/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện Quyết định 317/QĐ-TTg.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Đối với công tác tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: Tiếp tục cùng các Bộ/ngành triển khai rà soát xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn các tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với từng lĩnh vực chuyên ngành. Đã tổ chức thẩm định và đề nghị công bố 565/618 TCVN, đạt 91%. 53 TCVN trong thời gia còn lại của năm 2012 sẽ thẩm định và trình Bộ KH&CN công bố. Tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ và tổ chức thẩm định 92 QCVN do các Bộ/ngành biên soạn. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, đăng ký 27 QCVN đã ban hành. Năm 2012, Tổng cục đã nghiên cứu và góp ý cho trên 100  dự thảo TCVN và QCVN của các Bộ/ngành.

Về hoạt động đo lường: Chỉ định tổ chức kiểm định chuẩn đo lường cho 8 tổ chức kiểm định, chứng nhận chuẩn cho 99 tổ chức, công nhận lại, công nhận mở rộng khả năng kiểm định cho 119 tổ chức, công nhận lần đầu cho 8 tổ chức, chuyển công nhận 7 tổ chức. Phê duyệt 1598 mẫu PTĐ của 359 cơ sở, chứng nhận kiểm định viên đo lường cho 1198 cá nhân thuộc 214 đơn vị đình chỉ hiệu lực quyết định chứng nhận 44 kiểm định viên. Đã tiến hành kiểm tra đo lường đối với 5 đơn vị. Xây dựng và phát triển hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

Công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa: Đã tổ chức tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với CQHCNN. Phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng tình hình thực hiện Quyết định 118/2009/QĐ-TTg. Đã tổ chức kiểm tra giám sát 7 tổ chức tư vấn, 2 tổ chức chứng nhận, cấp mới 502 Giấy chứng nhận HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, cấp giấy chứng nhận lần 2, mở rộng, thu hẹp, điều chỉnh phạm vi áp dụng HTQLCL cho 158 cơ quan.

Hoạt động đăng ký lĩnh vực hoạt động ĐGSPH và chỉ định tổ chức ĐGSPH: Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động ĐGSPH cho 12 tổ chức chứng nhận, 23 tổ chức thử nghiệm, đình chỉ 1 tổ chức chứng nhận đồ chơi trẻ em, kiểm tra giám sát hoạt động 2 tổ chức thử nghiệm, 5 tổ chức chứng nhận.

Đối với hoạt động triển khai QCVN: Hướng dẫn các tổ chức chứng nhận được chỉ định về thừa nhận kết quả ĐGSPH đối với các thiết bị điện, điện tử, các doanh nghiệp thực hiện kiểm tra chất lượng nhập khẩu thiết bị điện, điện tử, giải quyết các vấn đề liên quan đến kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm được chỉ định. Hướng dẫ các đơn vị xử lý đối với trường hợp xăng không chì có hàm lượng nước và metanol…Tổ chức đào tạo nghiệp vụ Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho các Chi cục TĐC và các doanh nghiệp tham dự năm 2012. Về mã số mã vạch: Đã thẩm xét hồ sơ cấp mã doanh nghiệp cho 1750 hồ sơ đăng ký sử dụng, thu hồi 1810 giấy chứng nhận, xử lý 276 hồ sơ xin thay đổi lại giấy chứng nhận và xử lý 12 hồ sơ xi xác nhận sử dụng mã nước ngoài.

Về thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cháy nổ xe máy: Tiến hành thống kê các vụ cháy nổ ô tô xe máy trên địa bàn các tỉnh thành phố. Lấy mẫu xăng dầu liên quan đến xe cháy để thử nghiệm. Trong 66 mẫu xăng liên quan đến cháy xe ở 20 tỉnh thành thì có 64/66 mẫu đạt yêu cầu. 1 mẫu có chỉ tiêu ngoại quan không đạt và 1 mẫu không đạt hàm lượng kim loại Fe. Chuẩn bị báo cáo Thủ tướng, Ủy ban KHCN&MT Quốc hội các vấn đề liên quan đến cháy nổ phương tiện cơ giới đường bộ.

Kết quả công tác kiểm tra thanh tra: Đã tiến hành thanh tra 12 chi cục, 4 đơn vị thuộc Tổng cục, phối hợp với Bộ Công thương trong việc thanh kiểm tra liên ngành. Phối hợp với đoàn liên ngành Trung ương số 5, Cục Thý y, C49 Bộ Công an, Viên Kiểm nghiệm ATVSTP… tiến hành thanh kiểm tra trên địa bàn một số tỉnh thành. Ngoài ra còn tiến hành kiểm tra xăng dầu, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, thiết bị điện, điện tử và kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu…

Hoạt động hợp tác quốc tế: Triển khai các hoạt động hợp tác song phương trên cơ sở MoU đã ký kết. Tham gia các hoạt động hợp tác Việt – Lào, tham gia đàm phán FTA với châu Âu và các đối tác khác, tham gia đàm phán về TBT trong hiệp định xuyên Thái bình dương – TPP. Tham gia hợp tác ASEAN/ACSSQ, Tham gia hợp tác APEC/SCSC, hợp tác trong khuôn khổ ISO, IEC, APO…

Công tác tổ chức cán bộ: Đã nghiên cứu và góp ý các văn bản theo yêu cầu của Bộ/ngành, chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tổng cục. Báo cáo kết quả tinh giản biên chế. Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tổng cục. Hoàn thành kỳ thi tuyển công chức. Tiến hành bổ nhiệm mới 23 nhân sự, bổ nhiệm lại 11 nhân sự. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Tổng cục…

Công tác kế hoạch tài chính: Đã hướng dẫn các đơn vị đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tăng cường trang thiết bị, sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ năm 2013, tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2013. Báo cáo Bộ danh mục đề xuất nhiệm vụ cấp Nhà nước 2013. Tổ chức thẩm định dự án năng suất chất lượng ngành/địa phương, xây dựng kế hoạch hành động triển khai nghị quyết 20 của BCH Trung ương…

Hoạt động TBT: Triển khai thực hiện tốt kế hoạch theo chức năng: công tác thông báo hỏi đáp, các hoạt động liên quan đến đàm phán TBT, hoạt động thư ký cho ban liên ngành TBT, nghĩa vụ thành viên của WTO trong ủy ban TBT của WTO và các yêu cầu đột xuất của Tổng cục, của Bộ KH&CN.

Hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn, kiểm tra, thẩm định, thử nghiệm, chứng nhận: Đã tiến hành kiểm tra chất lượng, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ quản lý: 38.919 lô hàng/yêu cầu. Kiểm định/hiệu chuẩn cho 176.252 PTĐ. Thử nghiệm 199.360 mẫu sản phẩm hàng hóa. Chứng nhận phù hợp cho 5.549 sản phẩm và trên 1.000 hệ thống quản lý chất lượng.

Hoạt động thông tin tuyên truyền: Xuất bản 12 số bản tin phục vụ doanh nghiệp và thành viên, tiếp nhận và phục vụ đơn hàng cho 4107 lượt khách hàng yêu cầu tài liệu, cung cấp trên 33.000 lượt tài liệu cho khách hàng. Xuất bản tạp chí TCĐLCL 2 số/tháng. Ra mắt báo điện tử chất lượng Việt Nam…

Hoạt động đào tạo, tư vấn: tổ chức hơn 500 lớp đào tạo về nghiệp vụ TĐC, ISO, OHSAS và mô hình kinh doanh hoàn hảo cho trên 6.000 học viên. Ngoài ra còn thực hiện các kỳ thi và cấp giấy chứng nhận hàn cho 172 học viên theo tiêu chuẩn ISO 9606…

Công tác văn phòng: Tổ chức thành công lế kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng cục TCĐLCL và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất, tiến hành tổ chức các lớp tập huấn theo kế hoạch. Thực hiện công tác báo cáo, tổng hợp đầy đủ kịp thời.

Từ kết quả năm 2012, báo cáo nêu 10 điểm nổi bật:

– Tổ chức thành công lế kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng cục TCĐLCL và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.

– Chính phủ ban hành Nghị định 86/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đo lường để tăng cường hoạt động quản lý đo lường.

– Triển khai chương trình Quốc gia Năng suất chất lượng. Tổ chức thẩm dịnh dự án năng suất chất lượng ngành/địa phương, tổ chức làm việc với các bộ và UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai xây dựng thực hiện dự án NSCL ngành/địa phương, xây dựng phương án triển khai thực hiện dự án 1, 2 thuộc chương trình 712.

– Triển khai thực hiện đề án thực hiện hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 – 2015.

– Tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức ĐGSPH, kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm hàng hóa lưu thông, nhập khẩu, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, khảo sát đánh giá chất lượng, thông tin báo cáo.

– Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đòa tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tổng cục và hệ thống TĐC, hoàn thành thi tuyển công chức.

– Tiếp tục triển khai Quyết định 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong khối cơ quan Tổng cục.

– Tăng cường công tác kế hoạch tiêu chuẩn, tăng cường sự tham gia vào việc phê duyệt các dự án xây dựng TCVN, QCVN vào việc biên soạn, thẩm tra dự thảo TCVN, QCVN của các Bộ/ngành.

– Khai thác có hiệu quả hợp tác quốc tế về lĩnh vực TCĐLCL. Thống nhất Việt Nam tham gia các nhóm công tác trong khuôn khổ ASEAN/ACSSQ. Thực hiện tốt vai trò chủ tịch của ACCSQ trong cuộc họp ACSSQ 38.

– Tăng cường hoạt động khảo sát nắm tình hình và diễn biến chất lượng trên thị trường đối với các mặt hàng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN và cả các mặt hàng khác, xử lý kịp thời các vụ việc nóng như cháy nổ xe.

 

Hội nghị cũng đã đề ra chương trình công tác năm 2013 với những định hướng:

– Hoàn thiện quyết định thay thế Quyết định của Thủ tướng quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục, rà soát để ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc tổng cục.

– Phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan đầu mối của các Bộ/ngành để đổi mới công tác lập kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng TCVN để tạo thuận lợi, tháo gỡ những bất cập trong thực tiễn triển khai hoạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

– Triển khai xây dựng các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đo lường và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp với các địa phương/ngành để chủ động ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường.

– Thúc đẩy triển khai có kết quả các dự án, nhiệm vụ trong khuôn khổ của chương trình thúc đẩy năng suất chất lượng đến năm 2020 theo Quyết định 712, thực hiện tốt chức năng phối hợp, hỗ trợ các Bộ/ngành/địa phương thực hiện chương trình này.

– Triển khai thực hiện chương trình TBT giai đoạn 2011-2015.

– Không ngừng thực hiện việc cải tiến chất  lượng và phát triển chuyên sâu các dịch vụ kỹ thuật TCĐLCL, chú trọng các dịch vụ có hàm lượng kỹ thuật cao như giám định kỹ thuật, chứng nhận và thử nghiệm các dự án đầu tư, an toàn công nghiệp, an toàn môi trường, an toàn thực phẩm, tiết kiệm năng lượng; phát triển mạnh và có trọng tâm hoạt động đo lường công nghiệp và an toàn môi trường với độ tin cạy và chính xác cao, kiện toàn và phát triển hoạt động tư vấn đào tạo theo hướng cải tiến năng suất và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

– Thực hiện chính sách điều động, luân chuyển cán bộ, bố trí cán bộ cân đối giữa khối cơ quan quản lý nhà nước và khối đơn vị sự nghiệp, giữa bộ phận làm công tác chuyên môn với các bộ phận mang tính chất hỗ trợ, hậu cần.

– Triển khai thực hiện đào tạo kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

– Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông, hàng hóa nhập khẩu, sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tuyên truyền phổ biến nghị định và các văn bản hướng dẫn Luật Đo lường.

Nhân dịp này, để ghi nhận những đóng góp của các cá nhân và tập thể trong thời gian vừa qua đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Thứ trưởng Trần Việt Thanh đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho 04 cá nhân và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 06 cá nhân của Tổng cục.    

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Thanh đánh giá cao những thành tích mà Tổng cục đã đạt được trong năm 2012. Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Tổng cục vào các hoạt động chung của Bộ trong năm vừa qua và đề nghị Tổng cục tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong năm tới.

Nguồn: portal.tcvn.vn 


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169