Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt tiềp Đoàn cán bộ của Ủy ban Quản lý Chất lượng Nhà nước CHDCND Triều Tiên

03/07/2012
Sáng nay, ngày 2/7/2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Việt đã có buổi tiếp xã giao Đoàn cán bộ của Ủy ban Quản lý Chất lượng Nhà nước CHDCND Triều Tiên (SCQM) do ông Choe Kwang Rae- Chủ tịch SCQM làm trưởng đoàn.

Sáng nay, ngày 2/7/2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Việt đã có buổi tiếp xã giao Đoàn cán bộ của Ủy ban Quản lý Chất lượng Nhà nước CHDCND Triều Tiên (SCQM) do ông Choe Kwang Rae- Chủ tịch SCQM làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt hoan nghênh Đoàn cán bộ của Ủy ban Quản lý Chất lượng Nhà nước CHDCND Triều Tiên sang thăm và làm việc với Tổng cục. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Đoàn đến Tổng cục. Đại diện hai bên đã giới thiệu khái quát về về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và một số hoạt động chính của hai tổ chức.

 

Sau buổi tiếp, Đoàn sẽ thăm và làm việc với một số đơn vị trực thuộc Tổng cục và sẽ ký kết Kế hoạch hoạch Hợp tác giai đoạn 2012-2012 giữa Tổng cục và SCQM trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường và quản lý chất lượng


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169