Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt tiếp xã giao Giám đốc Điều hành của UNIDO

03/07/2012
Ngày 7/3/2012, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Việt đã có buổi tiếp xã giao Ngài Wilfried Lütkenhorst- Giám đốc Điều hành, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc UNIDO Cộng hòa Áo, ngài Patrick Gilabert- Đại diện UNIDO tại Việt Nam và các cán bộ chương trình của SECO.

Ngày 7/3/2012, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ngô Quý Việt đã có buổi tiếp xã giao Ngài Wilfried Lütkenhorst- Giám đốc Điều hành, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc UNIDO Cộng hòa Áo, ngài Patrick Gilabert- Đại diện UNIDO tại Việt Nam và các cán bộ chương trình của SECO. Tham gia tiếp đoàn còn có đại diện của Vụ Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (QUATEST 1), Viện Đo lường Việt Nam (VMI) và Trung tâm Thông tin.

Tại buổi tiếp, Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt đã cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ của UNIDO đối với Tổng cục thông qua các dự án nhằm tăng cường năng lực về đo lường, thử nghiệm và đánh giá sự phù hợp trong những năm vừa qua và hy vọng tiếp tục nhận được sự tài trợ trong những năm tới.

Sau buổi tiếp, Đoàn đã đi thăm các phòng thử nghiệm được UNIDO tài trợ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1.

Nguồn: tcvn.gov.vn


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169