Tuổi trẻ Tổng cục hưởng ứng phòng, chống ma túy

09/07/2013
Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về tác hại của ma túy, từ ngày 22-30/6/2013, tuổi trẻ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”

       Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về tác hại của ma túy, từ ngày 22-30/6/2013, tuổi trẻ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”

Đ/c Lê Xuân Trường – Phó Bí thư Đoàn TN Tổng cục, Bí thư chi đoàn Quacert tại Lễ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”

     Công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong đoàn viên thanh niên là một trong những nội dung quan trọng trong “ Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013”. Đoàn TN Tổng cục đã tăng cường các hoạt động hướng dẫn, phổ biến tới các chi đoàn về việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại phòng, chống tệ nạn ma tuý với phương thức, nội dung linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả để nhận biết rõ hiểm họa của tội phạm và tệ nạn ma túy, tham gia phong trào phát hiện tố giác tội phạm và giúp đỡ người cai nghiện; lồng ghép tuyên truyền phòng chống ma túy kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tìm hiểu về đề tài phòng, chống ma túy…; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về tác hại của tệ nạn ma túy, các kiến thức về phòng, chống ma túy góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ đi đầu trong việc phòng, chống ma túy được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục.

Nguồn:TCVN-net – (Đoàn TN)


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169