Chứng nhận Kỹ sư hàn Quốc tế (IWE)

Nếu Quý khách cần sự hỗ trợ thêm, xin liên hệ:

Địa chỉ: Nhà J, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84 (24) 37563026 / 37560583 - Fax: 84 (24) 37563027 

Website: www.hwc.com.vn - E-mail: hwc@hn.vnn.vn

Nhập mã chứng nhận để tra cứu thông tin

Tư vấn/ Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/ Giám định: 0947608888

Kiểm tra/ Thử nghiệm: 0988160169