Đào tạo Kỹ thuật Hàn

Thợ hàn quốc tế (IW)

Thợ hàn quốc tế (IW)
Các khóa đào tạo kỹ thuật hàn được tổ chức liên tục vào thứ hai hàng tuần. Chương trình đào tạo được thực hiện theo tiêu chuẩn của Viện hàn Quốc tế (IIW)…

Chuyên gia hàn quốc tế (IWS)

Chuyên gia hàn quốc tế (IWS)
Là một ngành công nghệ then chốt, chất lượng kỹ thuật hàn không chỉ đòi hỏi trình độ tay nghề cao mà còn cần được giám sát bởi đội ngũ cán bộ có chuyên…

Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169