Chứng chỉ ủy quyền

Hiện tại HwC đang được Viện hàn quốc tế (IIW – International Institute of Welding) và Liên đoàn hàn CHLB Đức – DVS (Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.) ủy quyền đào tạo và cấp Chứng chỉ Chứng nhận cho những khóa học như sau:

– IWS (International Welding Specialist)

– IWIP (International Welding Inspection Perssonel) Basic Level

– IWIP (International Welding Inspection Personnel) Standard Level: Áp dụng với học viên đã tốt nghiệp IWIP – Basic Level.

– IW (International Welder), Thợ hàn DVS: Cho các phương pháp hàn như hàn điện, hàn Tig, Mig, Mag, hàn hơi,… với các bậc từ 1G, 1F đến 6G, 6F.

– Chuyên viên kiểm tra không phá hủy – NDT (Non – Destructive Testing), bậc 1 và bậc 2.

Các khóa đào tạo cao hơn như: Kỹ sư hàn quốc tế (IWE), giám sát hàn bậc 3 (IWIP – C Level, chuyên viên kiểm tra không phá hủy bậc 3,.. sẽ do các chuyên gia đến từ CHLBĐ giảng dạy trực tiếp.

(IIW Vietnam Certificate)