Cấu tạo mỏ hàn TIG

27/08/2012
Chức năng của mỏ hàn TIG là dẫn dòng điện và khí trơ vào vùng hàn. Các mỏ hàn TIG bằng tay và mỏ hàn TIG tự động có cấu tạo tương tự nhau, mỏ hàn TIG bằng tay có cán cầm với các nút điều khiển, còn mỏ hàn tự động không có cán, được thiết kế để kẹp chặt vào giá hàn.

Chức năng của mỏ hàn TIG là dẫn dòng điện và khí trơ vào vùng hàn. Các mỏ hàn TIG bằng tay và mỏ hàn TIG tự động có cấu tạo tương tự nhau, mỏ hàn TIG bằng tay có cán cầm với các nút điều khiển, còn mỏ hàn tự động không có cán, được thiết kế để kẹp chặt vào giá hàn.

Cấu tạo mỏ súng hàn TIG

Cấu tạo:

1. Cap: Chuôi hàn TIG chống thoát khí bảo vệ và cố định kim hàn.

2. Collet: Kẹp kim cấu tạo bằng đồng, giữ điện cực khớp theo cỡ, khi văn chặt chuôi hàn sẽ cố định kẹp kim, giúp giữ chặt điện cực.

3. Gas orifice: Đường dẫn khí cho phép thoát khí ra ngoài.

4. Gas nozzle: Chụp khí định hướng dòng khí lên vũng hàn phân thành hai loại tùy theo cường độ hàn một loại cấu tạo bằng sứ cho việc hàn TIG cường độ nhỏ, một loại cấu tạo bằng đồng có làm mát bằng nước khi thực hiện hàn TIG với cường độ cao dòng lớn.

5. Hoses: Các ống chất dẻo kết nối với tay cầm súng hàn cung cấp khí, nước, và chứa cáp điện nối với mỏ súng hàn.

Nguồn: Weldcom


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169