Giám sát chất lượng quá trình hàn

02/08/2010

Trung tâm HwC cung cấp các dịch vụ giám sát, giám định chất lượng quá trình hàn (giám định của bên thứ 3). Quá trình được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ được cấp chứng chỉ quốc tế như: Kỹ sư hàn quốc tế (International Welding Engineer – IWE), chuyên gia hàn quốc tế (International Welding Specialist – IWS) , giám sát hàn quốc tế (International Welding Inspector – IWIP) được thừa nhận bởi Viện hàn quốc tế (IIW) (International Institute of Welding).


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169