Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Tổng cục lần thứ IV nhiệm kỳ 2012-2014

03/07/2012
Sáng 27 tháng 6 năm 2012, Đoàn thanh niên Tổng cục đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2012-2014.

Sáng 27 tháng 6 năm 2012, Đoàn thanh niên Tổng cục đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2012-2014.

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dự thảo báo cáo chính trị nêu rõ các kết quả thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, công tác xây dựng tổ chức  đoàn và đoàn tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền. Nhiệm kỳ III, đoàn thanh niên Tổng cục đã giới thiệu 13 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng và xét chuyển Đảng chính thức cho 8 đồng chí. Một số chi đoàn đã chủ động mở các khóa đào tạo cho đoàn viên tham gia nghiên cứu  đề tài cấp cơ sở. 6,6% đoàn viên tham gia công tác quản lý tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Các phong trào năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, phong trào bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp đã triển khai linh hoạt và đạt được những kết quả tốt đẹp.

Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt và Bí thư Đoàn Bộ Khoa học Công nghệ Trần Quang Tuấn tặng hoa BCH Đoàn Tổng cục nhiệm kỳ mới 2012-2014

 

Đại hội lần thứ IV đoàn thanh niên Tổng cục đã đề ra phương hướng: Đoàn kết – xung kích – lao động sáng tạo vì sự nghiệp tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong thời kỳ đổi mới với những mục tiêu cụ thể:

100% cán bộ đoàn viên được học tập nghị quyết của Đảng và đoàn cấp trên. 100% đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 8 – 10% đoàn viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, 85-90% đoàn viên là lao động tiên tiến. Giới thiệu từ 15 – 25 đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét kết nạp đảng, tăng cường phối hợp với công đoàn, hội cựu chiến binh nhằm củng cố khối đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ…

 

Đại hội đã bầu ban chấp hành gồm 15 đồng chí

Nguồn:portal.tcvn.vn


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169