Hội thảo Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tỉnh, Thành phố năm 2012

05/12/2012
Trong 2 ngày 29 và 30/11/2012 tại T.P Hồ Chí Minh, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Đồng chí Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ KHCN đã tham dự Hội thảo.

Trong 2 ngày 29 và 30/11/2012 tại T.P Hồ Chí Minh, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Đồng chí Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ KHCN đã tham dự Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt khẳng định: Hơn 50 năm qua, hệ thống Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã hình thành trên cả nước với 63 chi cục hoạt động theo Thông tư liên tịch số 14 giữa Bộ KHCN và Bộ Nội Vụ. Các Chi cục đã làm tốt chức năng tham mưu công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lường trên địa bàn. Nhiều văn bản hướng dẫn hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã và sẽ ban hành, các chuyên đề, chuyên môn về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ở các địa phương phong phú và đa dạng sẽ được chia sẻ với quan điểm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ cơ chế quản lý theo Nghị quyết 20 của Trung ương Đảng. Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ đáp ứng tốt hơn công tác quản lý theo Nhà nước về sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh tiêu dùng.

 

Đ/c Ngô Quý Việt- Tổng cục trưởng Tổng cục TC-ĐL-CL  phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Trần Việt Thanh nhấn mạnh: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đang ở giai đoạn phát triển thuận lợi, đây là dịp tốt để các đại biểu bàn bạc, đề xuất định hướng hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ngày một tốt hơn. Chúng ta đã xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội và đặt ra mục tiêu là đưa đất nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 với vai trò quan trọng của KH&CN là một trong ba giải pháp đột phá phát triển.

Đồng chí Trần Việt Thanh -Thứ trưởng Bộ KHCN phát biểu tại hội nghị

Đây vừa là trách nhiệm nặng nề nhưng vừa là thách thức lớn đối với KH&CN. Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế nhằm nâng cao nâng suất chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh, bảo vệ môi trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hiện hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có ba đạo luật và một hệ thống các văn bản dưới luật. Để hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đạt hiệu quả cao, Thứ trưởng yêu cầu: Kiện toàn tổ chức Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo Thông tư 14/2009 giữa Bộ KHCN và Bộ Nội Vụ về quản lý chất lượng, cần chủ động kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường, hình thành đội ngũ kiểm soát viên chất lượng, phổ biến áp dụng tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn, hợp quy, triển khai chương trình nâng cao năng suất chất lượng đến năm 2020 cho các doanh nghiệp. Nâng cao vai trò thư ký của ban chỉ đạo ISO. Đẩy mạnh quản lý Đo lường: Kiểm định, hiệu chuẩn, giám sát đo lường. Các Chi cục cần đề xuất tham mưu với sở tăng cường cơ sở vật chất góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 20 của Trung ương về KH&CN.

 

         Toàn cảnh hội nghị

Sau phát biểu khai mạc và chỉ đạo, các đại biểu đã nghe các báo cáo về: Tình hình hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương 9 tháng đầu năm 2012 và phương hướng hoạt động giai đoạn tiếp theo, tình hình thực hiện Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Hướng dẫn, phổ biến Nghị định 86/2012/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường… và các Thông tư liên quan.

Các đại biểu cũng đã trao đổi và giải đáp đến những hoạt động TĐC

 

Nguồn: portal.tcvn.vn


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169