Khai mạc Hội nghị Đại hội đồng Codex lần thứ 32

03/07/2012
Sáng ngày  29 tháng 6 năm 2009, Hội nghị lần thứ 32 Đại Hội đồng Ủy ban Codex quốc tế (CAC) đã được khai mạc tại Trụ sở FAO, Rome, Italy Bà Karen Hulebak, Chủ tịch CAC tuyên bố khai mạc Hội nghị. Đại diện Tổ chức Nông Lương thế giới (FAO) và Đại diện Tổ chức Y tế thế giới đã phát biểu chào mừng Hội nghị.

Sáng ngày  29 tháng 6 năm 2009, Hội nghị lần thứ 32 Đại Hội đồng Ủy ban Codex quốc tế (CAC) đã được khai mạc tại Trụ sở FAO, Rome, Italy Bà Karen Hulebak, Chủ tịch CAC tuyên bố khai mạc Hội nghị. Đại diện Tổ chức Nông Lương thế giới (FAO) và Đại diện Tổ chức Y tế thế giới đã phát biểu chào mừng Hội nghị. Đặc biệt năm nay có Bộ trưởng Công thương của Djibuti, thành viên mới nhất và là thành viên thứ 181 của Codex, mới ra nhập Codex đầu năm 2009, cũng có diễn văn chào mừng Hội nghị và nhấn mạnh tầm quan trọng của Codex đối với vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm ở các nước đang phát triển. Đoàn đại biểu Việt nam gồm 8 đại biểu đại diện cho Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và một số doanh nghiệp, do ông Trần Quốc Thắng, Thứ trưởng Bộ KHCN, Chủ tich Ủy ban Codex Việt Nam dẫn đầu đã tham dự Hội nghị.

Sau các thủ tục khai mạc thông thường, Hội nghị đã khẩn trương tiến hành xem xét việc thông qua các dự thảo tiêu chuẩn và các văn bản liên quan khác. Với tinh thần thiện chí hợp tác của các nước thành viên và sự điều hành rất chuyên nghiệp và hiệu quả của Chủ tịch CAC, ngay trong ngày đầu tiên đã có 36 dự thảo cuối cùng (bước 8 hoặc bước 5/8) các văn bản của Codex bao gồm các Tiêu chuẩn, Hường dẫn và Quy phạm thực hành đã được thông qua. Các Tiêu chuẩn Codex và các văn bản liên quan được thông qua trong ngày đầu tiên thuộc các lĩnh vực:

  • Chất nhiễm bẩn trong thực phẩm

  • Phụ gia thực phẩm

  • Vệ sinh thực phẩm

  • Ghi nhãn thực phẩm

  • Dầu mỡ động thực vật

  • Phương pháp phân tích và lấy mẫu

  • Dinh dưỡng và thực phẩm cho chế độ ăn đặc biệt

  • Rau quả tươi

  • Dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật và Dư lượng thuốc Thú y trong thực phẩm.

Các ngày tiếp theo, Hội nghị tiếp tục xem xét và thông qua các Dự thảo tiêu chuẩn Codex ở các bước 5 và bước 3 cũng như các Dự án xây dựng các Tiêu chuẩn Codex mới. Thời gian họp đã kéo dài trong 5 ngày từ 29/6 đến 4/7 năm 2009.

(Văn phòng Codex Việt Nam)


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169