Khai trương phòng trưng bày sản phẩm sản phẩm phù hợp và không phù hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

03/07/2012
Ngày 26 tháng 3 năm 2012, Chi cục Quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hóa miền Nam đã tổ chức khai trương Phòng Trưng bày một số sản phẩm phù hợp và không phù hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN đối với các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý. Đây là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Ngành TCĐLCL.

Ngày 26 tháng 3 năm 2012, Chi cục Quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hóa miền Nam đã tổ chức khai trương Phòng Trưng bày một số sản phẩm phù hợp và không phù hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN đối với các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý. Đây là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Ngành TCĐLCL.

Đến dự khai trương có đại diện một số đơn vị thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đại diện cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng Việt Nam, Hội bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng Tp. Hồ Chí Minh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp. Hồ Chí Minh… và một số Doanh nghiệp có sản phẩm tiêu biểu, uy tín phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trên địa bàn các tỉnh phía Nam

Nguồn: portal.tcvn.vn


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169