Ký kết dự án Tăng cường hệ thống và hoạt động tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp

17/06/2013
Ngày 13/6/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Văn phòng Công nhận Chất lượng và đoàn chuyên gia JICA thiết kế dự án Tăng cường hệ thống và hoạt động tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp – pha 2 đã ký biên bản kết thúc khoảng thời gian làm việc 15 ngày tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 13/6/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Văn phòng Công nhận Chất lượng và đoàn chuyên gia JICA thiết kế dự án Tăng cường hệ thống và hoạt động tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp – pha 2 đã ký biên bản kết thúc khoảng thời gian làm việc 15 ngày tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Biên bản đã ghi nhận kết quả các buổi thảo luận giữa các bên liên quan để chuẩn bị cho Dự án pha 2 về Tăng cường Hệ thống và Hoạt động Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn trong lĩnh vực tiết kiệm điện đối với điều hòa và tủ lạnh. Các đối tác thụ hưởng chính của Dự án sẽ bao gồm: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật 1, Trung tâm Kỹ thuật 3 và BoA. Ngoài ra còn có Tổng cục Năng lượng và Trung tâm Thử nghiệm và Kiểm định công nghiệp (TVCI) của Bộ Công Thương.

 

 

Ông Trần Văn Vinh, thay mặt cho phía Việt Nam đã đánh giá cao kết quả của Dự án pha 1 và mong muốn phía Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong dự án Pha 2. Với vai trò là một bên thực hiện Dự án, Tổng cục sẽ sẵn sàng phối hợp với các bên liên quan trong việc thiết kế và thực hiện dự án theo đúng kế hoạch hoạt động đề ra.

Nguồn:TCVN-net

 


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169