Lễ ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2012-2013 giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Ủy Ban Quản lý Chất lượng Nhà nước CHDCND Triều Tiên

05/07/2012
Thực hiện “Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng” giữa Tổng cục Quản lý Chất lượng Nhà nước (SAQM), CHDCND Triều Tiên (nay đổi tên thành Ủy Ban Quản lý Chất lượng Nhà nước (SCQM)) và Tổng cục TCĐLCL ký tháng 11 năm 2003, ngày 3/7/2012, tại Hà nội, Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt và Chủ tịch SCQM Choe Kwang Rae đã ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2012-2013 để cụ thể hóa các hoạt động hợp tác giữa hai Bên.

Thực hiện “Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng” giữa Tổng cục Quản lý Chất lượng Nhà nước (SAQM), CHDCND Triều Tiên (nay đổi tên thành Ủy Ban Quản lý Chất lượng Nhà nước (SCQM)) và Tổng cục TCĐLCL ký tháng 11 năm 2003, ngày 3/7/2012, tại Hà nội, Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt và Chủ tịch SCQM Choe Kwang Rae đã ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2012-2013 để cụ thể hóa các hoạt động hợp tác giữa hai Bên.

Nội dung chính của Kế hoạch hợp tác được ký kết lần này bao gồm các nội dung: Tổng cục sẽ tiếp tục hỗ trợ các khóa đào tạo Phương pháp vận hành ITS-90; thử nghiệm tương thích điện từ; GMP và GAP và tiến hành phân tích các mẫu chuẩn bao gồm mẫu khoáng sản, kim loại và dung dịch phục vụ hoạt động thử nghiệm so sánh liên phòng.

Phát biểu tại Lễ ký, Chủ tịch SCQM – ông Choe Kwang Rae cám ơn Tổng cục đã có những hỗ trợ thiết thực cho hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Triều Tiên và mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng phát triển


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169