Tập huấn luật về giới và bình đẳng giới

22/03/2013
Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 3 năm 2013, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức lớp tập huấn luật về giới và bình đẳng giới.

Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 3 năm 2013, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức lớp tập huấn luật về giới và bình đẳng giới.

Phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn, bà Vũ Thị Thúy Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ nhấn mạnh: Luật về giới vàbình đẳng giới đã được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 10 với 72,97%số phiếu và chính thức có hiệu lực từ 1.7.1997. Sau 5 năm triển khai trên cả nước đã đạt được nhiều kết quả, song cũng còn nhiều thách thức. Ngày 28.1.2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 289 chỉ đạo các cơ quan triển khai xây dựng kế hoạch, tuyên truyền phổ biến về bình đẳng giới cho từng nhóm đối tượng. Năm 2013 chủ yếu tập trung vào nhóm đối tượng trẻ, lãnh đạo thông qua các lớp tập huấn lồng ghép các chương trình.

 

Tại lớp tập huấn các đại biểu đã nghe Thạc sỹ Đinh Văn Đoàn, chuyên gia tưvấn giới thiệu Luật về giới và bình đẳng giới. Luật có 6 chương 44 điều. Tác giả nhấn mạnh đến nội dung của Chương 4 với 10 điều về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới. Trao đổi với các đại biểu về giới và giới tính, giới và bình đẳng giới. Và trong bình đẳng giới thì quyền, cơ hội, trách nhiệm và vị thế của mỗi cá nhân, gia đình và tổ chức được thể hiện,phát huy như thế nào.

Các đại biểu cũng đặt nhiều câu hỏi và cùng nhau trao đổi những nội dung liên quan đến giới và bình đẳng giới, đến phòng chống bạo lực gia đình

Nguồn: portal.tcvn.vn


Tư vấn/Đào tạo: 0934679933

Chứng nhận/Giám định: 0947608888

Kiểm tra/Thử nghiệm: 0988160169